View • View  Share to Twitter  1 / 30

  View • View  View

 • 高雄市楠梓區借錢管道  View • View  View

 • 屏東縣林邊鄉二胎


 • View • 彰化縣田中鎮青年創業貸款者 >

  View

 • View • var lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="2144404902"; • View  View • View  View

  View  View

  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime(); • View  訓練營的投手教練今年是美國職棒匹茲堡海盜隊的秋季聯盟總教練,過去球員時代曾經來台灣打球,效力時報鷹,當年名叫多情(Dave Turgeon)。  View

 • View

  Share to Pinterest

 • 運動品牌NIKE舉辦的青棒訓練營有40名好手參加,球星王建民、胡金龍、林哲瑄、張正偉、胡智為、張進德、林子偉等人到場擔任教練團,傳承技術與經驗。

 • View • View  練完固定式投球,接著兩人一組輪流當捕手,每人輕鬆練投10球,王建民這時候也蹲下來,面對青棒投手林暉盛。林暉盛投球的時候,一旁的教練、球員都在看,他臉上的表情也略顯嚴肅,戰戰兢兢。1051206 • View • View • ★更多相關新聞  View  • oi0qeem62 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()